Ιδρυτικά Μέλη

(Με αλφαβητική σειρά) 

Αναστάσιος Αθανασιάδης
Δημήτριος Αθανασιάδης
Ευαγγελία Αραμπατζή
Ζωγραφιά Ασλανίδου
Βασίλειος Βασιλόπουλος
Ιωάννης Γκίνης
Ευθυμία Γκουντιό
Βασίλειος Γκούτζιος
Αντώνιος Δημητρίου
Αναστασία Ιωαννίδου
Κων/νος Καραδήμος
Κωνσταντίνος Καραμάρκος
Σπυρίδων Κελλίδης
Χαράλαμπος Κιουρτσίδης
Ιωάννης Κιτσόπουλος
Αικατερίνη Κούτσιανου
Ιωάννα Κωσταρέλλα
Νικόλαος Μάστορας-Γκουλέμας
Κων/νος Μεταξάς
Σωκράτης Μουτίδης
Κωνσταντίνος Νίκου
Νικόλαος Ντάβος
Βασίλειος Παπαδημητρίου
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Αλεξάνδρα Ποράβα
Νικόλαος Ραχωβίτης
Ελένη Σιδέρη
Σπυρίδων Σιδέρης
Πάτροκλος Σκαφίδας
Κωνσταντίνα Στράντζα
Χαρίσιος Τζήμκας