Δ.Σ.

Συγγραφέας: 
pro-tasis

                                                              

                                                          Συντονιστής Δικτύου

                                                                 Αντώνης Δημητρίου 

 

                                                               

                                              Υπεύθυνος εκδηλώσεων

                                                             Περικλής Αλειφέρης

 

 

 

 

 

 

                                                       Υπεύθυνος εκδηλώσεων        

                                                             Γιάννης Τζιουράς      

                                                            

                                                                

                                                 Υπεύθυνος Οικονομικών

                                                                       Ηλίας Μιχαηλίδης

                                                               

                                                                 

                                    Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

                                                                 Ιωάννα Κωσταρέλλα

 
                                                                     
                                                                                        

                                        Υπεύθυνος Διαχείρισης Ιστοσελίδας

                                                                 Δέσποινα Χριστοφορίδου

 
                                                                 
                                                 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Μελών

                                                                  Θανάσης Σιωζος