Προτάσεις επί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κοζάνης

Συγγραφέας: 
Pro-tasis
image

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Κοζάνης, το Δίκτυο Pro-tasisθέλοντας να εμπλακεί στη συζήτηση για τη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων, καταθέσει τις προτάσεις του επί του κειμένου του Κανονισμού.

 

Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν στην συμπλήρωση του Κανονισμού, ο οποίος κατά την άποψή μας θα πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν πληρέστερα τις σύγχρονες ανάγκες αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων. Υπό το πρίσμα αυτό, κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθούν στις διατάξεις του Κανονισμού οι πιο πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία ενώ το τελικό κείμενο θα πρέπει να φέρει τη μορφή ενός πλήρους ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων σε ένα σύγχρονο Δήμο.

 

Σε κάθε περίπτωση ένας σύγχρονος Κανονισμός πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στις ανάγκες των πολιτών, τη νομοθεσία καθώς και στην αρχή του δημοσίου αγαθού, προέκταση του οποίου αποτελεί και ο δημόσιος αστικός χώρος.

 

Επισυνάπτεται σε μορφή pdf το σύνολο των προτάσεων του Δικτύου επί του κειμένου διαβούλευσης:

Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Κοζάνης.

Σχόλια

Εξαιρετικές επισημάνσεις. Και

Εξαιρετικές επισημάνσεις. Και μπράβο σε όσους εργάστηκαν. Παρατήρηση - ερώτηση: ΔΕΝ κατάλαβα εάν υπάρχει πρόταση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Ειρήνης (κεντρικό πεζόδρομο). Προσωπικά, θεωρώ επιβεβλημένο κάτι τέτοιο. Με τους όρους και προϋποθέσεις που πολύ σωστά διαγράφονται στην πρόταση..

Πολύ καλή και σε βάθος

Πολύ καλή και σε βάθος δουλειά παιδιά. Εύγε! Ελπίζω ο Δήμος Κοζάνης να τείνει ευήκοων ους.