Απάντηση του Δήμου Κοζάνης στη 2η επιστολή του Δικτύου Pro-tasis

Συγγραφέας: 
pro-tasis

ΘΕΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για το θέμα της αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, το Δίκτυο Πολιτών Pro-tasis έλαβε από το δήμο Κοζάνης δύο αρχεία, ένα με την ετήσια δαπάνη για μισθώματα με ίδιους πόρους και ένα για τα ακίνητα, τα οποία αξιοποιούνται, καθώς και τα ονόματα αυτών που τα νοικιάζουν και τα ποσά. Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται στην ιστοσελίδα του δικτύου, καθώς, επίσης, και στην ιστοσελίδα του δήμου Κοζάνης www.kozanh.gr.

Θεωρούμε, επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό ότι πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της μελέτης καταγραφής, αρχειοθέτησης σε σύστημα GIS της δημοτικής περιουσίας, την οποία παρακολουθήσαμε και αναμένουμε τις εξελίξεις σε σχέση με την αξιοποίηση των ακινήτων.

Επιστολή προς "Πρωτοβουλία των πέντε Δημάρχων"

Συγγραφέας: 
pro-tasis
pro-tasis

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Προς: «Πρωτοβουλία των πέντε δημάρχων»

Με την επιστολή αυτή απευθυνόμαστε στην «Πρωτοβουλία των πέντε δημάρχων», αναγνωρίζοντας, μέσα από τα πρώτα στίγματα προθέσεων που έχετε δώσει, μια σαφή διάθεση να ανοίξετε και να αναδείξετε σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη σχέση πολιτών και αυτοδιοίκησης.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (2)

Συγγραφέας: 
pro-tasis
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (2)

Το δίκτυο Πολιτών Pro-tasis επανέρχεται στο θέμα της διαχείρισης της δημοτικής περιουσίας, στο πλαίσιο της αξιοποίησης  της πρόσβασης των πολιτών στην πληροφορία και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες, θεωρώντας μονόδρομο τις αλλαγές αυτές  για ουσιαστικές βελτιώσεις στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

 

Προς: Δήμο Κοζάνης

Σε ανταπόκριση της από 9/8/2013 απάντησή σας για το σύνολο των ερωτημάτων μας αναφορικά με την αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας, θα θέλαμε να επανέλθουμε διευκρινιστικά σε μια δευτερολογία μιας και κάποιες απαντήσεις σας εκτιμούμε πως δεν κάλυψαν κάποια από τα ερωτήματά μας.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου