Δίκτυα Πολιτών: Απελευθερώνοντας τις Δυνάμεις της Κοινωνίας

Συγγραφέας: 
pro-tasis
Δίκτυα Πολιτών: Απελευθερώνοντας τις Δυνάμεις της Κοινωνίας

Η ανάγκη για τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων στις μέρες μας μεγαλώνει συνεχώς και, όπως ήδη διαφαίνεται, εξίσου μεγαλώνει και η αποτελεσματικότητά τους. Το τελευταίο διάστημα που η χώρα διέρχεται μια πολυδιάστατη όσο και πολυεπίπεδη κρίση, η πλειονότητα εκείνων που έχουν δημόσιο λόγο εναποθέτει τις ελπίδες της στις ομάδες πολιτών που καλούνται να απελευθερώσουν τις κρυμμένες δυνάμεις της κοινωνίας.
Για την πολιτική συμμετοχή και το ρόλο των δικτύων πολιτών στην ενίσχυσή της, από τη θεωρία στην πράξη θα συζητήσουμε με τους:

Δημήτρη Ρηγόπουλο, Δημοσιογράφος (πρώην μέλος Atenistas)
Ομάδα Dubium, Οι αμφιβάλλοντες
Σύλβια Κλιμάκη, Στην Πράξη
και Γιάννη Μπουτάρη μέσω Skype

Tόπος: Κοβεντάρειο, Κοζάνη
Χρόνος: Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 και ώρα 7.30 το απόγευμα
Διοργανωτής: Δίκτυο Pro-tasis
 

Συμπαραστάτης του δημότη (πολίτη) &της επιχείρησης.Ένας θεσμός για τους πολίτες της Δ. Μακεδονίας,που δεν πρέπει πάλι να χαθεί

image for this post

Συγγραφέας: Βρίκος Ζήσης, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, LL.M. 

Με την έλευσή του, ο «Καλλικράτης» πέραν των, τότε, νεωτερισμών, εισήγαγε μια χρυσή ευκαιρία, θεσμοθετώντας μια πραγματική ασφαλιστική δικλείδα γρήγορης αναφοράς και επίλυσης προβλημάτων που οφείλονται σε φαινόμενα κακοδιοίκησης των Δήμων και των Περιφερειών. Διαβάζοντας τον Ν. 3852/2010, ο νεοπαγής για τα τότε αυτοδιοικητικά δεδομένα, Συμπαραστάτης.. «δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου (περιφέρειας), των νομικών του (της) προσώπων και των επιχειρήσεών του (της) και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους»

κ. Λιβιεράτε, σας αναθέτω...

Συγγραφέας: 
Νικόλαος Ραχωβίτης
κ. Λιβιεράτε, σας αναθέτω...

Ο Δήμος Κοζάνης πριν από λίγες μέρες υπέγραψε σύμβαση με την επιτροπή ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την οποία ο κ. Λιβιεράτος (καθηγητής ανωτέρας Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας στην πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) θα έχει τον κρίσιμο ρόλο του επιστημονικού υπεύθυνου του όλου έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η διατύπωση και διερεύνηση των στρατηγικών και αναπτυξιακών στόχων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, προκειμένου να θεμελιωθούν και να αναλυθούν διεξοδικά, ώστε να προσλάβουν χαρακτηριστικά εφικτότητας, όπως αναφέρεται. Δείτε τη σύμβαση παρακάτω στο συνημμένο.

Η διάρκεια τη σύμβασης είναι οκτώ μήνες (αρχής γενομένης από την υπογραφή της) και το κόστος της 67.650 €(με Φ.Π.Α.).Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΕΑΠ) Νομού Κοζάνης 2007-2011.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου