Ποιο Οικονομικο-κοινωνικό μοντέλο ταιριάζει στην Ελλάδα;

Συγγραφέας: 
Νικόλαος Ραχωβίτης
image

Ποιο μοντέλο από τα δύο (Αγγλοσαξωνικό – Σκανδιναβικό) ταιριάζει στην Ελληνική κοινωνία; Η απάντηση είναι κανένα από τα δύο και, ταυτόχρονα, και τα δύο μαζί.

Το ερώτημα, ίσως, θα έπρεπε να τεθεί ως εξής: Ποιο μοντέλο θα ήθελε η Ελλάδα;

Τα κοινωνικά συστήματα-μοντέλα αποτελούν προϊόντα πολιτικών επιλογών, κοινωνικών διεργασιών και μιας συνεχούς πάλης ανάμεσα στο παλαιό με το νέο. Δεν επιλέγονται από μια ποικιλία υπαρχόντων. Διαμορφώνονται, σταδιακά, επίπονα και με κόστος, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό.

Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης: Επανεκκίνηση, Δικτύωση και Ευέλικτη Διοίκηση

Συγγραφέας: 
Νικόλαος Ραχωβίτης
Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης

Ο σκοπός του κειμένου αυτού δεν είναι η ανέξοδη κριτική σε πρόσωπα ή καταστάσεις, σε πράξεις ή παραλείψεις. Ελπίδα μου είναι η εύρεση βιώσιμων λύσεων, πάντοτε, έχοντας υπόψη την παρούσα οικονομικο-κοινωνική συγκυρία. Άλλωστε, κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Η Αναπτυξιακή διασταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Συγγραφέας: 
Νικόλαος Ραχωβίτης
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Η Ανάπτυξη προκύπτει μέσα από την εκμετάλλευση του συγκριτικού πλεονεκτήματος κάθε περιοχής.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης είναι, κυριολεκτικά, η έντυπη καρδιά του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, η γέφυρα γνώσης μεταξύ των Βαλκανίων και της Ηπειρωτικής Ελλάδας, του φυσικού της χώρου.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου