Προτάσεις επί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κοζάνης

Συγγραφέας: 
Pro-tasis
image

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Κοζάνης, το Δίκτυο Pro-tasisθέλοντας να εμπλακεί στη συζήτηση για τη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων, καταθέσει τις προτάσεις του επί του κειμένου του Κανονισμού.

 

Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν στην συμπλήρωση του Κανονισμού, ο οποίος κατά την άποψή μας θα πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν πληρέστερα τις σύγχρονες ανάγκες αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων. Υπό το πρίσμα αυτό, κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθούν στις διατάξεις του Κανονισμού οι πιο πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία ενώ το τελικό κείμενο θα πρέπει να φέρει τη μορφή ενός πλήρους ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων σε ένα σύγχρονο Δήμο.

 

Το Συριακό ζήτημα και η προσφυγιά στο προσκήνιο

Συγγραφέας: 
Pro-tasis

Το Συριακό ζήτημα και η προσφυγιά στο προσκήνιο

σε μια ενημερωτική εκδήλωση του δικτύου πολίτων Pro-tasis

Σε μια άκρως ενημερωτική συζήτηση για το Συριακό ζήτημα από την κορυφή ως τις παρυφές του και το παράπλευρο δράμα της προσφυγιάς, το δίκτυο πολιτών Pro-tasis έθεσε, το βράδυ της Κυριακής στην αίθουσα του Κοβενταρείου, το πλαίσιο ενός διαλόγου με στοιχεία ψυχραιμίας και τεκμηρίωσης.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές Aref Al Obeid, Καθηγητής Γεωπολιτικής της Μέσης Ανατολής Σχολής Ευελπίδων και Δημήτρης Σταματόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, έδωσαν μέσα από μια αναλυτική προσέγγιση στο πριν και στο σήμερα τις πολλές διαστάσεις του Συριακού ζητήματος που το καθιστούν τόσο εκρηκτικό και δισεπίλυτο ταυτόχρονα.

Η προσφυγιά μέσα στο χρόνο: Κοινές ιστορίες, παράλληλες πορείες, διαφορετικοί πρωταγωνιστές

Συγγραφέας: 
Pro-tasis
Η προσφυγιά μέσα στο χρόνο

Η προσφυγιά δεν είναι “προνόμιο” κάποιων. Είναι κοστούμι δανεικό. Σήμερα εκείνοι, χθες εμείς, αύριο κάποιοι άλλοι. Γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία να κατανοούμε τις ρίζες της, να προσπαθούμε για την επίλυση των αιτίων που τη γεννούν και να συμπεριφερόμαστε με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά σ’ εκείνους που την κουβαλούν.

Μέσα από την εκδήλωση “Η προσφυγιά μέσα στο χρόνο” το δίκτυο Pro-tasis επιθυμεί να θέσει το πλαίσιο ενός διαλόγου με στοιχεία ψυχραιμίας και τεκμηρίωσης, ταυτόχρονα με τη συναισθηματική εγγύτητα που δίνει η ανθρώπινη προσέγγιση.

 

Ομιλητές θα είναι οι:

Aref Al Obeid Καθηγητής Γεωπολιτικής της Μέσης Ανατολής Σχολής Ευελπίδων

Δημήτρης Σταματόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ενώ θα ακουστεί και η προσωπική μαρτυρία Σύρου πρόσφυγα.

 

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου